Grundvand

Af alt vand på jorden udgør ferskvand kun 2,5 %. Af ferskvandsressourcen svarer den globale grundvandsressource til en tredje del. En stor del af ferskvandsressourcerne er altså ophobet i jorden og derfor en essentiel drikkevandskilde for os. I Danmark findes let adgang til grundvandet, og her hentes stort set alt vores drikkevand. Det er dog ikke alle lande der har lige så let adgang til grundvandet og ej heller så rent grundvand som i Danmark.

Der er mange udfordringer ved at være afhængig af grundvand som fersk- og drikkevandskilde.

KREDSLØB

En stor del af nedbøren fra atmosfæren optages af planter, fordamper igen til atmosfæren eller løber af som overfladevand ud i bække, floder og med tiden ud i havet. Det resterende vand infiltrerer (siver) ned i jorden gennem muldlaget og ender som grundvand.

I den øverste del af jorden bevæger vandet sig nogenlunde lodret nedad. Her er der både luft og vand tilstede i de bittesmå hulrum. Denne del af jorden kaldes den umættede zone. Hvis jorden er sandet, er vandets bevægelse nedad cirka fire meter om året. Er jorden leret er bevægelsen cirka en halv meter om året.

Et stykke nede i jorden ligger grundvandszonen. Her er alle hulrum fyldt med vand. Toppen af grundvandszonen kaldes grundvandsspejlet. I grundvandszonen bevæger vandet sig mere eller mindre vandret mod områder, hvor grundvandsspejlet ligger lavere. En stor del af det allerøverste vand i grundvandszonen strømmer med en ganske svag hældning mod vandløb, søer og havet. Herfra fordamper vandet atter, og kredsløbet er sluttet.

I grundvandszonen bevæger vandet sig ganske langsomt. En vanddråbe der er faldet på marken langt inde i landet, kan være flere tusinde år om at nå frem til havet.

Yderligere læsning

Geoviden udgivelser, pdf