Nedbør

Klimaforandringerne bringer større udslag i vejret med sig. Mange byers og landes vandafledningssystemer er i dag ikke gearet til at klare de voldsomme verjforhold, der er begyndt at finde sted og som kun bliver mere ekstreme fremover. I forbindelse med byplanlægning er man begyndt at indtænke lokal afledning af regnvand, LAR, i processen.

Ørestad har klaret at intergrere denne tænkning i konstruktionen af denne senest tilkomne, Københavnske bydel. Andre steder kniber det med at få tilstrækkeligt med vand ud af atmosfæren. Her er Warka Water en mulig løsning.

Kredsløb

Vand fordampet fra havet ind over land, hvor det her falder som nedbør i forskellige former. Man kan opfatte skyer som kæmpe, svævende vandtanke der transporteres af vindstrømme og tømmes langt fra fordampningstedet.

Vanddamp fra havet og andre overfalder løftes op i atmosfæren af opstigende luftstrømme. Her kondenserer (fortætter) dampen til dråber og danner skyer.  Luftstrømmene transporterer skyerne rundt over jordoverfladen alt imens de små vanddråber i skyerne samles til større dråber for til sidst at være så tunge, at luftens opdrift udkonkurreres af tyngdekræften. De falder mod jorden som nedbør i form af vandpartikler som eks. finregn, regn, sne og hagl.

Naturen gør altså et kolossalt arbejde for os ved at flytte disse enorme svævende vandmængder over kæmpe afstande fra hav ind over land.

Hvor noget nedbør ophobes i is-kapper og gletschere,  af-strømmer andet på overfladen. Overfladevandet samles i vandløb og floder, hvor det p.g.a. tyngdekræften af strømmer mod havets overflade og andre lavere punkter. En del af vandløbsafstrømningen akkumuleres ligeledes som ferskvand i søer og floder, mens endnu en del nedsiver i jorden og ender som grundvand med tiden.

Størstedelen af den globale nedbør falder faktisk i oceanerne, hvor det på-ny vil fordampe til atmosfæren og indgå i denne lille lukkede sløjfe.

Yderligere læsning