Til lærere

Livets Vand er en visuelt undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering.

Med udgangspunkt i det hydrologiske kredsløb gennemgår materialet potentialet i de nuværende vandressourcer og ser på konkrete eksempler på nye teknologier og smart anvendelse af vandressourcerne.

Gennem tre undervisningsfilm med en varighed af hver 15 min og afsæt i hver deres del af vandkredsløbet, åbnes op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Undervisningsmaterialet er udviklet til ungdomsuddannelserne stx, htx og hf, men kan også benyttes i udskolingen i folkeskolen. Materialet kan med fordel anvendes i tværfaglige forløb som Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Studieforberedelse. Med geografi / naturgeografi som omdrejningspunkt kan andre fag som eks biologi, fysik, kemi, samfundsfag mm. inddrages.

Herunder findes lærervejledning, der beskriver arbejdet med materialet og faglige mål, og opgavehæfte med forslag til spørgsmål, øvelser og opgaver, der præsenterer for forskellige arbejdsformer og produkter.

Yderligere læsning